درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بیرجند

  • نام صفحه: بیرجند
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۱۱:۵۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۳:۴۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF&oldid=25245
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 25245