درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای خورشید

  • نام صفحه: خورشید
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۲۰:۵۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۵:۵۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&oldid=3089
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3089