درخواست اصلاح

جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۸ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲ اکتبر ۲۰۲۳

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۳