درخواست اصلاح

دانشنامه ویکیدا:سیاست محرمانگی

از دانشنامه ویکیدا

ویکیدا یک دانشنامه فارسی است که به صورت مشارکت آزاد کاربران تکمیل شده و ارتقاع می‌یابد. تمام اطلاعات مشارکت کنندگان، دسترسی آنها، سابقه ویرایش، نحوه اتصال و ... محرمانه بوده و حفظ آنها توسط سیستم محرمانگی در مشارکت ویکیدا صورت می‌پذیرد. ویکیدا موسسه غیر دولتی و مستقل است و تحت سیاست بیان صادقانه و حفظ اصالت محتوا عمل می‌کند. اگر به دنبال مشارکت در مقالات ویکیدا هستید می‌توانید از طریق ثبت نام در ویکیدا به گروه مشارکت کنندگان در ویکیدا بپیوندید.