درخواست اصلاح

فیزیک: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴

‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴

  • کنونیقبلی ‏۱۰:۲۴‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴Yekta بحث مشارکت‌ها ۲۰٬۸۶۷ بایت +۲۰٬۸۶۷ صفحه‌ای تازه حاوی «فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی « طبیعی» و physis به معنی « طبیعت» گرفته شده است. پس فیزیک علم طبیعت است به عبارتی در عرصه علم ، پدیده های طبیعی را بررسی می كند. پرونده:عکس فیزیکدانان.jpg|جایگزین=پنجمین کنفرانس سالوی که در اکتبر 1927 / مهر 1306 در بروک...» ایجاد کرد برچسب: ویرایشگر دیداری
برگرفته از «https://fa.wikida.ir/wiki/فیزیک»