درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آب

  • نام صفحه: آب
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۰:۲۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۱۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8&oldid=19653
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 19653