درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای آوریل

  • نام صفحه: آوریل
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۵:۰۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۳:۵۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84&oldid=3197
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3197