درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای اصفهان

  • نام صفحه: اصفهان
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۰۹:۲۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۱۱:۴۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86&oldid=19640
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 19640