درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای انسان

  • نام صفحه: انسان
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۸ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۴:۳۶ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۶:۰۶ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&oldid=18345
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 18345