درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای اوت

  • نام صفحه: اوت
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۷:۵۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۱۱:۴۰ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%AA&oldid=3212
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3212