درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای بازیگر

  • نام صفحه: بازیگر
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۲:۳۷ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۶:۰۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1&oldid=14472
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 14472