درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای تبریز

  • نام صفحه: تبریز
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۳:۲۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۵۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2&oldid=14524
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 14524