درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای جهان

  • نام صفحه: جهان
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲ ‏۲۱:۱۷ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۱۷ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&oldid=180
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 180