درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای خون

  • نام صفحه: خون
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۱:۰۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۳۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۹:۵۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%86&oldid=19671
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 19671