درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای دریا

  • نام صفحه: دریا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۱۹:۲۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۰۵:۳۷ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7&oldid=22539
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 22539