درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای دی

  • نام صفحه: دی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۳:۳۹ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۱:۱۴ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C&oldid=2995
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 2995