درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای سینما

  • نام صفحه: سینما
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۴ آوریل ۲۰۲۳ ‏۲۰:۳۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۲۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7&oldid=5677
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 5677