درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای فیزیک

  • نام صفحه: فیزیک
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ ‏۲۱:۳۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۴ مه ۲۰۲۴ ‏۲۰:۳۲ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9&oldid=23164
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 23164