درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مارس

  • نام صفحه: مارس
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۴:۵۱ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۶:۱۷ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&oldid=3192
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3192