درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مغز

  • نام صفحه: مغز
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۵ مه ۲۰۲۳ ‏۱۹:۴۲ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۳:۴۱ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D9%85%D8%BA%D8%B2&oldid=6670
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 6670