درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای میلیون

  • نام صفحه: میلیون
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۱۴:۵۵ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۴ آوریل ۲۰۲۴ ‏۰۴:۳۹ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86&oldid=18824
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 18824