درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای ژانویه

  • نام صفحه: ژانویه
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۳ ‏۱۳:۱۵ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ مه ۲۰۲۴ ‏۱۵:۴۵ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87&oldid=3147
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 3147