درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای کانادا

  • نام صفحه: کانادا
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۳ اکتبر ۲۰۲۳ ‏۰۷:۲۰ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۰ مه ۲۰۲۴ ‏۱۴:۵۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7&oldid=15305
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 15305