درخواست اصلاح

یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای گویان

  • نام صفحه: گویان
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان دانشنامه ویکیدا
  • ناشر: دانشنامه ویکیدا، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴ ‏۱۲:۴۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ ‏۰۱:۴۷ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikida.ir/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&oldid=25006
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 25006