درخواست اصلاح

ویکیدا:ویرایش مقاله در ویکیدا

از دانشنامه ویکیدا

مشارکت کنندگان در ویکیدا می‌توانند آزادانه به ویرایش مقالات موجود بر روی ویکیدا بپردازند. جهت استفاده از این امکان تنها کافی است پس از ورود به ویکیدا در صفحه مورد نظرتان بر روی گزینه ویرایش بالای مقاله کلیک کنید. سپس به صورت خودکار به ویرایشگر دیداری ویکیدا منتقل شود.

گزینه ورود به ویرایشگر متن ویکیدا در صفحه جدید
گزینه ورود به ویرایشگر متن ویکیدا در صفحه جدید

با استفاده از ابزارهای ویرایشگر دیداری ویکیدا به اصلاح و ویرایش مقاله مورد نظر بپردازید.