درخواست اصلاح

جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت

از دانشنامه ویکیدا
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۷ توسط AMIR (بحث | مشارکت‌ها) (جایگزینی متن - 'ی های' به 'ی‌های')
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت یک رویداد علمی و دانشجویی است که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در میان دانشجویان رشته‌های پزشکی به صورت سالانه برگزار می‌شود.

اولین جشنواره دانشگاهی ایده‌های نوآورانه آموزشی
سخنران اولین جشنواره دانشگاهی ایده‌های نوآورانه آموزشی
رویداد
نام: جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت
تاریخ برگذاری: به صورت سالانه
مکان: دانشگاه
موضوع(موضوعات): ایده‌های نوآورانه آموزشی
برگذار کننده(ها): وزارت بهداشت
تاسیس: 1397
نخستین دوره: 1398

جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه‌ی آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور شناسایی، تقدیر و حمایت از ایده‌های نوآورانه آموزشی دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می‌گردد. بدنبال آغاز به کار رسمی کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت بهداشت در پاییز سال ،1397 این کمیته پیشنهاد خود را مبنی بر برگزاری این جشنواره به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت و کمیته علمی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اعالم کرد و پس از بررسی‌های صورت گرفته مقرر شد اولین دوره جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار گردد.

تاریخچه

اولین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی دانشگاه روز یکشنبه ۲۴ آذرماه با حضور معاونین و مسئولین فرهنگی و آموزشی و دانشجویان دانشگاه در سالن شهید شجاعیان برگزار شد.[۱]

اهداف

افزایش مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و همچنین بهره مندی از ایده‌های خلاقانه دانشجویان برای بهبود و ارتقای فرآیند آموزش.

حوزه‌های برگزاری

  1. برنامه ریزی درسی
  2. یادگیری یاددهی
  3. ارزشیابی آموزشی
  4. مشاوره و حمایت دانشجویی
  5. آموزش مجازی
  6. مدیریت و رهبری آموزشی

هیأت داوران

جشنواره مسئولیت انتخاب ایده‌های برتر را برعهده دارد. هیات داوران می توانند از داوری‌های انجام شده توسط کمیته دانشجویی داوری جشنواره بهره مند شوند اما تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب ایده‌های برتر بر عهده هیات داوران است.

هیات داوران جشنواره متشکل از موارد زیر است:

6 نفر از اعضای هیأت علمی دارای سوابق علمی و اجرایی در زمینه توسعه آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد کمیته علمی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و موافقت رییس جشنواره

2 نفر از دانش آموختگان علوم پزشکی دارای سوابق پژوهشی و توسعه ای در حیطه آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت و موافقت رییس جشنواره احکام اعضای هیات داوران توسط معاون آموزشی وزارت صادر می گردد.

دبیر جشنواره:

رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت دبیر جشنواره می‌باشد.

داوران جشنواره:

از میان صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد دبیر علمی و موافقت دبیر جشنواره.داوران جشنواره از نظر صالحیت می بایست با معیارهای کمیته علمی همایش کشوری آموزش پزشکی

دبیر علمی جشنواره:

یک نفر از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت به پیشنهاد کمیته و موافقت دبیر جشنواره. دبیر علمی تحت مدیریت دبیر جشنواره و در هماهنگی با دبیر اجرایی به مدیریت فرآیندهای علمی و ارایه گزارش به صورت مدون به دبیر جشنواره می پردازد.

دبیر اجرایی جشنواره:

یک نفر از اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش وزارت به پیشنهاد کمیته و موافقت دبیر جشنواره. دبیر اجرایی تحت مدیریت دبیر جشنواره و در هماهنگی با دبیر علمی به مدیریت فرآیندهای اجرایی و ارایه گزارش به صورت مدون به دبیر جشنواره می پردازد.

دبیرخانه جشنواره:

دبیرخانه جشنواره در مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت مستقر می باشد. دبیرخانه مسئولیت انجام کلیه امور اداری، مدیریت فرآیند داوری و برگزاری جلسات هیات داوران و در نهایت برگزاری جشنواره را برعهده دارد.

معیارهای داوری

معیارهای ایده‌های نوآورانه آموزشی براساس تعدادی از معیارهای کلاسیک که قبل از اجرای یک ایده قابل تعریف هستند تعیین می شود و شامل موارد زیر است:

  1. داشتن اهداف مشخص
  2. آماده سازی کافی
  3. استفاده از روشهای مناسب
  4. داشتن روش مناسب برای ارزشیابی تاثیرات ایده ارایه شده

منابع