درخواست اصلاح

استخدام

از دانشنامه ویکیدا

استخدام به‌عنوان یک واژه، به معنای «به خدمت گرفتن» است. به‌طور کلی، استخدام به قراردادی اطلاق می‌شود که میان کارمند و کارفرما منعقد می‌گردد. این قرارداد می‌تواند شامل تضمین‌های گفتاری و نوشتاری برای ارائهٔ خدمات و نظارت بر انجام کار باشد که میان طرفین بسته می‌شود. معمولاً، این قرارداد با تضمین سود برای کارفرما و تعیین مزد برای کارگر همراه است. شرایط لازم در این قرارداد، نوع کار، ساعات کار، مبلغ مزد مورد توافق و دیگر شرایط به‌طور کاملاً شفاف در آن قید می‌شود .

استخدام، فرایندی است که شامل یافتن، غربالگری و در نهایت جذب نامزدهای شغلی واجد شرایط می‌باشد. این فرایند می‌تواند نسبتاً ساده باشد، اما با پیشرفت فناوری، بازار کار رقابتی و تنوع نیروی کار که ممکن است شامل پنج نسل مختلف باشد، یافتن نامزدهای بالقوه به‌ویژه چالش‌برانگیز می‌شود. استخدام یکی از بخش‌های کلیدی مدیریت منابع انسانی (HR) است و توسط مدیر استخدام و سایر افراد مرتبط در این فرایند پشتیبانی می‌شود. تلاش‌های ماهرانه در استخدام، می‌تواند شرکت را متمایز کند و آن را برای کارمندان بالقوه جذاب‌تر سازد، استراتژی که می‌تواند مستقیماً بر نتیجه شرکت تأثیر بگذارد.