درخواست اصلاح

تعادل

از دانشنامه ویکیدا
ابهام‌زدایی: برگه‌های ابهام زدایی عناوین مرتبط با عبارتی مشخص که هرکدام به عنوانی متفاوت اشاره دارند را در خود جای داده است.

تعادل ممکن است به یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد:


تعادل به حالتی گفته می‌شود که در آن نیروها، تاثیرات یا عوامل مختلف به گونه‌ای با هم در تعامل هستند که حالتی پایدار و متوازن ایجاد می‌شود. در این حالت، هیچ نیرویی به تنهایی نمی‌تواند تغییرات عمده‌ای در سیستم ایجاد کند.

واژه تعادل (به انگلیسی:Equilibrium) (Balance) در بسیاری از علوم و بافت‌های متنی کاربرد دارد.