درخواست اصلاح

جهاد سازندگی

از دانشنامه ویکیدا

جهاد سازندگی یکی از نهادهای انقلابی ایران است که در تاریخ 27 خرداد سال 1358 هجری شمسی به فرمان امام خمینی با شعار رسیدگی به مناطق دور افتاده و محروم تاسیس شد. این نهاد در 7 آذر سال 1362 هجری شمسی به وزارت جهاد سازندگی ارتقاء یافت و به یکی از وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. در نهایت در دی ماه سال 1379 با وزارت کشاورزی ادغام شد و به وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شد و هم اکنون نیز یکی از وزارتخانه‌های دولت است.

جهاد سازندگی
جهاد کشاورزی
جهاد کشاورزی

اندیشه تأسیس جهاد سازندگی نخستین بار، با عنوان طرح اعزام گروه‌های ۱۰ نفره دانشجویی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. سپس طرح موضوع به رهبر جمهوری اسلامی؛ سید روح‌الله خمینی داده شد و او در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کرد. افرادی همچون سید محمد بهشتی از حامیان نخست تشکیل این نهاد بودند.