درخواست اصلاح

رادیوم

از دانشنامه ویکیدا

رادیوم (Radium)، عنصری شیمیایی و رادیواکتیو در گروه فلزات قلیایی خاکی با عدد اتمی ۸۸ و نشان شیمیایی RA و به رنگ سفید درخشان است. این عنصر سنگین‌ترین عنصر در این گروه است.

نماد رادیوم
نماد رادیوم