درخواست اصلاح

طب سنتی

از دانشنامه ویکیدا

طب سنتی به دانش پزشکی که برگرفته از دانش سنتی در جوامع مختلف است اطلاق می شود. این دانش به صورت تجربه از شخصی به شخص دیگر منتقل شده تا امروز به دست ما رسیده. طب سنتی، بیش از هر چیز، بر اصل پیشگیری تاکید دارد و علت بسیاری از بیماری‌ها را بر هم خوردن تعادل اخلاط و مزاج می‌داند. سلامت تن آدمی، در مکتب طب سنتی در پرتو تعامل با محیط اطراف است.

طب سنتی

طب سنتی را میتوان بر اساس کشور ها یا فرهنگ های مختلف دسته بندی کرد برای مثال: طب سنتی ایرانی، طب سنتی اسلامی، طب سنتی چینی و ... که بر اساس داده ها و اطلاعات و تجربیات در درون جوامع رشد پیدا کرده.

با توجه به افزایش اگاهی ها از مضرات طب مدرن امروزه میل و اقبال مردم به طب سنتی در ایران و دنیا رو به افزایش است.[۱]

منابع

  1. <با طب سنتی آشنا شویم>، برداشت شده در 14 دی 1401