درخواست اصلاح

موشک فتاح ۲

از دانشنامه ویکیدا

فتاح ۲ موشک هایپرسونیک(ابرفراصوت) با قابلیت گلاید و همچنین کروز است که در دسته تسلیحات هایپرسونیک HGV و HCM دسته‌بندی می‌شود. تنها ۴ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران فناوری ساخت این نوع از تسلیحات هایپرسونیک را در اختیار دارند.

موشک هایپرسونیک فتاح ۲
موشک هایپرسونیک فتاح 2
موشک فتاح ۲
طبقه بندی: تسلیحات هایپرسونیک
صنعت: نظامی
کاربری: نظامی
نوع سوخت: جامد
قابلیت حرکت: با قابلیت گلاید و کروز

هایپرسونیک با قابلیت گلاید Hypersonic glide vehicles (HGV)

تسلیحات Hypersonic glide vehicles (HGV) نوعی از موشک‌های هایپرسونیک است که با یک موشک تا ارتفاع بالا (بیرون جو) هدایت می‌شود و پس از بازگشت به داخل جو تا رسیدن به هدف خود مانور می‌دهد.

هایپرسونیک با قابلیت کروز hypersonic cruise missile (HCM)

تسلیحات hypersonic cruise missile (HCM) نیز از دیگر انواع موشک‌های هایپرسونیک است که با یک موشک به سرعت مافوق صوت می‌رسد و پس از آن با استفاده از موتور تنفس طبیعی اسکرم‌جت به حرکت خود ادامه می‌دهند. مزیت استفاده از این نوع، استفاده از موشک‌های کوچک‌تر برای پرتاب به سوی اهداف هستند که به هزینه کمتر و سهولت پرتاب منجر می‌شود.

طراحی ظاهری

طراحی ظاهری و مسیر پروازی مهم ترین نکته ساخت این نوع موشک است که با سرجنگی های مانور دهنده طراحی می‌شوند و سرعت آن ها از 5 ماخ (حدود 7 هزار کیلومتر بر ساعت) تا 20 ماخ (حدود 25 هزار کیلومتر بر ساعت) بسته به طراحی و شکل ساخت آن متفاوت است.

طراحی این سرجنگی متناسب با رژیم پروازی فراصوت و ابرصوت بهینه شده تا کمترین نیروی مقاوم هوا را در آن سرعت‌ها داشته باشد.

رونمایی

در جریان بازدید فرمانده کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در تاریخ 28 آبان 1402، موشک هایپرسونیک فتاح ۲ رونمایی شد.