درخواست اصلاح

هیدروژن

از دانشنامه ویکیدا

هیدروژن (به انگلیسی: Hydrogen) با نماد شیمیایی H، یک عنصر شیمیایی در جدول تناوبی با عدد اتمی ۱ است. جرم اتمی این عنصر ۱٫۰۰۷۹۴ u است. هیدروژن سبک‌ترین عنصر در جهان می‌باشد.

نماد هیدروژن
نماد هیدروژن

هیدروژن یک عنصر اساسی برای زندگی است. این ماده در آب و تقریباً در تمام مولکول های موجودات زنده وجود دارد. با این حال ، هیدروژن به خودی خود نقش فعال خاصی ندارد. این ماده به اتم های کربن و اکسیژن پیوند می خورد ، در حالی که شیمی زندگی در مکان‌های فعال تر ، شامل اکسیژن ، نیتروژن و فسفر انجام می شود.