درخواست اصلاح

پهلوی

از دانشنامه ویکیدا
ابهام‌زدایی: برگه‌های ابهام زدایی عناوین مرتبط با عبارتی مشخص که هرکدام به عنوانی متفاوت اشاره دارند را در خود جای داده است.

پهلوی ممکن است به یکی از عناوین زیر اشاره داشته باشد:


پهلوی یا فهلوی واژه‌ای در پارسی میانه برای اشاره به موضوع‌های گوناگونی چون خط، زبان، دوره و طبقه است. همچنین پهلوی (نام خانوادگی) یک نام خانوادگی است.

  • فهلوی عربی‌شده «پهلویک»، واژه‌ای در پارسی میانه برای اشاره به موضوع‌های گوناگونی چون خط، زبان، دوره و طبقه