درخواست اصلاح

کمیته امداد امام خمینی

از دانشنامه ویکیدا

کمیته امداد امام خمینی (ره) در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ توسط امام خمینی (ره) تاسیس شد. این نهاد از جمله اولین نهادهای انقلاب اسلامی ایران است که پس از گذشت مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد.

نشان کمیته امداد امام خمینی (ره)
نشان کمیته امداد امام خمینی (ره)
اطلاعات
نام رسمی شرکت: کمیته امداد امام خمینی (ره)
تاریخ تاسیس: ۱۴ اسفند ۱۳۵۷
بنیانگذاران: [امام خمینی] (ره)
دفتر مرکزی: [تهران]
وبسایت: emdad.ir
حوزه فعالیت: حمایت از محرومان

با پیروزی انقلاب اسلامی توجه به رفع مشکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طبقات محروم جامعه و پیش بینی برنامه‌های مورد نیاز برای توانمندسازی و رفع نیازهای اقشار محروم مورد توجه ویژه دولتمردان قرار گرفت، به گونه ای که لزوم حمایت و دستگیری از نیازمندان و محرومان جامعه در صدر برنامه‌های نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام(ره) با صدور حکمی از سوی امام خمینی(ره‌) برای مدت نامحدود و به منظور  حمایت و رسیدگی به محرومان و مستضعفان و خودکفا نمودن آنان‌ تأسیس شد.

از جمله خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) ارایه خدمات اجتماعی و حمایتی در جهت توانمندسازی نیازمندان شامل توسعه پوشش بیمه اجتماعی، فراگیر نمودن بیمه درمان و ارتقای کم و کیفی خدمات حمایتی پایه اعم از مسکن، آموزش و معیشت نیازمندان، ترویج فرهنگ انفاق و ایثار و نیکوکاری و نشر سنت‌های حسنه اسلامی و در نهایت تلاش مستمر برای مردمی شدن فعالیت‌های مربوط به انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان صورت گرفته است.

مدیریت

شیوه اداره کمیته امداد امام(ره) در روزهای آغازین به صورت شورایی بود و یک نفر به عنوان سرپرست، مسئولیت امور اجرایی این نهاد را بر عهده داشت. در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۶۶ و پس از گذشت حدود ۱۰ سال از فعالیت این نهاد انقلابی اولین اساسنامه کمیته امداد امام(ره) به منظور ایجاد تشکیلات مناسب و برنامه‌ریزی و تمشیت بهتر امور تهیه و توسط امام خمینی(ره) توشیح گردید و سرلوحه فعالیت امدادگران این نهاد قرار گرفت.[۱]

منابع