درخواست اصلاح

خورشید

از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از آفتاب)

خورشید ستاره ای در مرکز منظومه شمسی است که تمام سیاره های منظومه شمسی حول محور آن میچرخند. این ستاره که به شکل کامل کروی است از پلاسمای داغ تشکیل شده است. این ستاره قطری حدود 1 میلیون و 400 هزار کیلومتر(1/392/000) دارد.

تصویر خورشید تشکیل شده از 70 تصویر تلسکوپی
تصویر خورشید تشکیل شده از 70 تصویر تلسکوپی

خورشید منبع اصلی انرژی، گرما، نور و حیات در منظومه شمسی است.