درخواست اصلاح

اقیانوس اطلس

از دانشنامه ویکیدا

اقیانوس اَطلَس (Atlantic Ocean) دومین اقیانوس بزرگ جهان است که طولش از جنوبگان تا اقیانوس منجمد شمالی و عرضش از سواحل قاره آمریکا تا قاره‌های آفریقا و اروپا است.

نقشه اقیانوس اطلس
نقشه اقیانوس اطلس

نام اقیانوس اطلس، به شخصیت اساطیری یونانی اشاره دارد. قدیمی‌ترین اشاره به اطلس به عنوان اقیانوس در متنی از استسیخروس، شاعر میانه‌های سده ششم پیش از میلاد است.

حوضه اقیانوس اطلس کشیده و Sشکل است که میان اروپا و آفریقا از شرق و قاره آمریکا از غرب گسترش می‌یابد. اقیانوس اطلس که یکی از اجزاء اقیانوس جهانیِ پیوسته است، در جنوب شرقی به اقیانوس هند،در جنوب غربی به اقیانوس آرام، در شمال به اقیانوس منجمد شمالی و در جنوب به اقیانوس جنوبی متصل است. جریان خلاف استوایی، اقیانوس اطلس را دو بخش می‌کند؛ اقیانوس اطلس شمالی و اطلس جنوبی، که در حدود ۸ درجه شمالی، جدا شده‌اند.