درخواست اصلاح

بازی

از دانشنامه ویکیدا
بازی محلی
دو مرد در حال بازی محلی

بازی به فعالیت های نشاط آور و سرگرم کننده ای گفته می‌شود که در اوقات فراغت با هدف تفریح و سرگرمی انجام می‎شود گفته می‌شود. بازی ها معمولا به صورت یک تا چند نفر هستند و با توجه به یک سری قوانین و مقررات باید یک چالش حل شود یا یک سری مراحل انجام شود و در نهایت یکی از نتایج برد یا باخت برای شخص یا بازیکنان بدست بیاید.

امروزه با وجود تکنولوژی های جدید و بروز و کمتر شدن ارتباط بین افراد، بازی‌های سنتی و محلی کم کم به فراموشی سپرده شده اند و جای خود را به بازی‌های کامپیوتری و بازی‌های موبایلی داده اند.

بازی‌های محلی

ایرانیان از دیرباز برای گذراندن اوقات فراغت خود و شادابی بیشتر به بازی‌های محلی و جمعی می‌پرداختند، بازی‌های مختلفی که بیشتر به صورت گروهی انجام می‌شدند و اجازه منزوی شدن به هیچ فردی را نمی‌دادند.

بازی‌های بومی برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم، شیوه زندگی و مناسبت های ماست. قوانین آن برگرفته از قوانین طبیعت و روابط انسان هاست.