درخواست اصلاح

بدن

از دانشنامه ویکیدا

بدن یا جسم یا کالبد مجموعه اعضای درونی و بیرونی موجودات زنده است. بدن از اعضا و اندام مختلفی تشکیل شده و این اعضا خود متشکل از سلول‌ها هستند. جسد یا نعش اصطلاحی است که بعد از مرگ به بدن اتلاق می‌شود. بنابراین بدن به جسم زنده دلالت دارد.

نمایی از بخشی از اعضای درونی بدن انسان
نمایی از بخشی از اعضای درونی بدن انسان

بدن انسان ساختاری فیزیکی است که از مجموعه‌ای از عناصر شیمیایی، الکترون‌‌های متحرک و میدان‌‌های الکترومغناطیسی موجود در مواد خارج سلول و اجزای سلولی تشکیل شده است که به صورت سلسله مراتبی در قالب سلول‌‌ها، بافت‌‌ها، اندام‌‌ها و سیستم‌‌های سازمان یافته درون بدن قرار دارند. بدن انسان به عنوان یک سیستم یکپارچه، بسیار پویا است و قادر است، حتی وقتی سلول‌‌های جداگانه به طور معمول از بین می‌روند و با سلول‌های تازه ساخته شده جایگزین می‌شوند، شکل و عملکرد خود را حفظ ‌کند.