درخواست اصلاح

عشق

از دانشنامه ویکیدا

عشق یا دلدادگی به حسی گفته می شود که به معنای دوست داشتن شخص یا چیزی می باشد. عشق باور و احساسی قلبی است که با مفاهیم صلح و انسان دوستی تطابق دارد.

واژه عشق در شرایط گوناگون معنای مختلفی خواهد داشت. عشق رمانتیک حسی است که ترکیبی از احساسات و میل جنسی می باشد. عشق انواع مختلف دیگری همچون: عشق عرفانی، عشق مذهبی، عشق به خانواده، عشق به فرزند و... نیز دارد.

عشق در شعر مولانا
عشق در شعر مولانا

وازه عشق را می توان در رابطه با هر چیز دوست داشتنی همچون فعالیت های گوناگون و انواع احساسات به کار برد.

در سال 2012 میلادی، جمله عشق چیست؟ که در زبان انگلیسی به صورت ?what is love نوشته می شود جزو پرتکرار ترین جمله های جست و جو شده در جستجوگر گوگل قرار گرفت.

ریشه واژه

عشق از واژه عشقه گرفته شده است. عشقه یک نوع گیاه است که فاقد ریشه است و هنگامی که به دور درختی میپیچد آن را خشک می کند.

کلمه عشق را به صورت افراط در دوست داشتن و محبت تام معنا کرده اند.

در زبان فارسی به شخصی که از احساس عشق نسبت به شخصی دیگر برخوردار است، عاشق و به فردی که مورد عشق قرار گرفته معشوق یا معشوقه می گویند.

این کلمه در ادبیات فارسی به خصوص ادبیات غنایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بسیاری از شاعران پارسی در رابطه با عشق، سختی‌های عشق، ستایش معشوق و... اشعار زیبا و ارزشمندی سراییده اند.

در برخی مواقع از کلمه عشق برای توصیف احساس انسان به خداوند استفاده می شود که این موضوع با معقوله عرفان و مذهب در ارتباط است.

بررسی معنی

درست است که تعریف واژه عشق کار آسانی نیست و به بحث‌های طولانی و دقیق نیاز است، اما جنبه‌های مختلف آن را می‌توان از طریق بررسی چیزهایی که عشق یا عاشقانه «نیستند» شرح دارد. عشق احساسی مثبت است که اغلب به عنوان نقطه رو به رو تنفر یا بی‌احساسی شناخته می شود و در حالی که در آن میل و نیاز جنسی کمتر مورد توجه قرار گیرد و یک شکل خالص رابطه رمانتیک را متضمن باشد، با کلمه شهوت قابل مقایسه می باشد.

هنگامی که عشق، ارتباط یک فرد با فرد دیگری را توصیف نماید که در آن جملات عاشقانه زیادی رد و بدل شود در نقطه رو به رو دوستی و رفاقت قرار خواهد گرفت؛ با وجود آنکه در بعضی از تعاریف عشق به برقراری رابطه دوستانه بین دو شخص در بافت‌های خاص تأکید دارد.

عشق در معنی عام بیشتر به برقراری رابطه دوستانه بین دو شخص اشاره می کند. عشق یک نوع توجه و اهمیت دادن به یک فرد یا چیز می باشد. با این حال درباره معنا و مفهوم عشق نظرات متعددی موجود است. برخی افراد وجود احساسی به نام عشق را انکار می کنند و برخی دیگر نیز آن را یک مفهوم انتزاعی جدید می‌دانند و زمان اختراع و یا وارد شدن این کلمه به زبان انسان‌ها را طی قرون وسطی یا کمی بعد از آن می‌دانند که البته این دیدگاه با گنجینه باستانی که در زمینه عشق و شاعری وجود دارد در تضاد می باشد.

تفاوت‌های فرهنگی که در میان کشورها و قوم های متعدد وجود دارند امکان دست یافتن به یک معنی کلی در رابطه با واژه عشق را تقریباً غیرممکن می سازد.