درخواست اصلاح

فردوسی

از دانشنامه ویکیدا

ابوالقاسم حسن پور علی طوسی یا ابوالقاسم فردوسی طوسی که در ایران به فردوسی (۳۲۹ – ۴۱۶ هجری قمری) شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ کتاب حماسی مشهور شاهنامه است. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گوی جهان دانسته‌اند که از شهرت مرزهای کشورها را در نوردیده است. فردوسی به حکیم سخن و حکیم طوس نیز مشهور است.

مجسمه سنگی از ابوالقاسم فردوسی طوسی در کنار مقبره او در طوس
مجسمه سنگی از ابوالقاسم فردوسی طوسی در کنار مقبره او در طوس

بخشی از فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین اعتبار خود را از فردوسی می‌گیرد. فردوسی با عشق به ایران زمین و با الهام از آموزه‌های دینی و اخلاقی‌اش، بلندترین اثر منظوم حماسی تاریخ ایران، شاهنامه را سرود.