درخواست اصلاح

فلسفه

از دانشنامه ویکیدا

فلسفه واژه‌ایست با ریشه یونانی که بنظر می‌رسد نخستین بار توسط سقراط به کار برده شده. فلسفه علمی است که به مطالعه در راستای یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی و عمومی بشر می‌پردازد. سوالاتی که در فلسفه مورد مطالعه قرار می‌گیرند غالبا در حیطه عقل، مبدا جهان، خلقت، زبان، وجود، ارزش، دانش و... قرار دارند. معادل واژه فلسفه در فارسی خرددوستی است.

ملاصدرا فیلسوف ایرانی قرن یازدهم هجری قمری
ملاصدرا فیلسوف ایرانی قرن یازدهم هجری قمری

فلسفه برای یافتن پاسخ سوالات روش‌های خاص خود را دارد که پرسش، بحث انتقادی، استدلال عقلی و ارائه منظم نامیده می‌شوند.

برخی معتقدند که فیثاغورس اولین کسی است که از فلسفه سخن گفته است. اما آنچه در مورد سقراط گفته می‌شود موثق‌تر است؛ سقراط به منظور تمایز فیلسوف و دانشمند، واژه فلسفه و فیلسوف را به کار برد.

امروزه فلسفه یکی از رشته‌های دانشگاهی در سراسر جهان است و شاخه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.