درخواست اصلاح

زبان فارسی

از دانشنامه ویکیدا
(تغییرمسیر از فارسی)

فارسی یا پارسی یک زبان متعلق به به مردم ایران است. در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان به ژبان فارسی سخن می‌گویند که ایران بزرگ‌ترین کشور فارسی‌زبان جهان است. این زبان، زبان رسمی ایران است. فارسی ایرانی در کنار فارسی افغانستانی و فارسی تاجیکی، یکی از سه گویش عمده و رسمی فارسی در جهان است.