درخواست اصلاح

نیم‌کره شمالی

از دانشنامه ویکیدا

نیم‌کره شمالی به حد فاصل خط استوا‌ی کره زمین تا نقطه قطب شمال گفته می‌شود.

نیم‌کره شمالی زمین به مرکزیت نقطه قطب شمال
نیم‌کره شمالی زمین به مرکزیت نقطه قطب شمال
قسمت روشن نیم‌کره شمالی زمین
قسمت روشن نیم‌کره شمالی زمین

نیم‌کره شمالی برای مشاهدات عمیق فضا مناسب‌تر است چرا که از مرکز کهکشان به نظر دورتر است، بنابراین مشاهده عمق فضا توسط نور شدید ستاره های مجاور محدود نمی‌شود. از آغاز فصل بهار تا آغاز تابستان چون میل خورشید زیاد می‌شود، دایره روشنایی دیگر مدارها را نصف نمی‌کند و در تمام نقاط نیمکره شمالی قوس روز از قوس شب بیشتر است.

در فصل بهار در نیم‌کره شمالی روزها بلند می‌شود و شب‌ها کوتاه می‌گردد و در همان زمان در نیمکره جنوبی فصل پاییز و اوضاع بر عکس است. هرچه نقطه‌ای از خط استوا دورتر باشد اختلاف شب و روز آن بیشتر است. در استوا قوس شب و روز برابر است. در قطب شمال روز و در نیم‌کره جنوبی شب است.

خشکی

بخش اعظمی از قاره آسیا کل قاره اروپا و قاره آمریکای شمالی، قطب شمال و بخش بزرگی از قاره آفریقا در نیم‌کره شمالی زمین واقع شده است.

بیش از 90% جمعیت روی کره زمین در نیم‌کره شمالی زمین زندگی می‌کنند. و بیشتر خشکی‌های روی کره زمین در این بخش قرار دارد.