درخواست اصلاح

کشاورزی

از دانشنامه ویکیدا

کشاورزی به معنی دانش پرورش گیاهان برای تولید غذای انسان، خوراک دام و طیور، گیاهان زینتی و ... میباشد. یکی از مهمترین دلایل ایجاد تمدن های یکجانشین و غیرمهاجر بشری را می‌تواند کشاورزی دانست، به این صورت که انسان ها برای تولید غذای خود از محصولات کشاورزی باید در یک منطقه ساکن می‌شدند و به کشاورزی می‌پرداختند.

کشاورزی محصولات زراعی
تراکتور در حال سمپاشی زمین کشاورزی

کشاورزی متمرکز که به اساس کشت تک‌محصولی است بعد از مدت ها به عنوان یک روش کشاورزی برای کشاورزان برای بدست آوردن درآمد بیشتر رواج یافت.