درخواست اصلاح

کشور

از دانشنامه ویکیدا

کشور در تقسیمات جهانی به محدوده مشخصی از زمین که تحت یک حکومت واحد اداره شود، گفته می‌شود. یک کشور معمولا دارای مرز مشخص، زبان رسمی، نظام سیاسی و ملت است. کشورها غالبا عضوی از سازمان ملل متحد هستند. ۲۱۷ کشور بر روی زمین وجود دارد که به عنوان کشور از سوی مردم جهان شناخته شده اند، البته برخی از این کشورها از سوی همه مردم جهان به عنوان کشور پذیرفته نشده اند.

نقشه کشورهای جهان
نقشه کشورهای جهان

کشورها در تقسیم‌بندی‌های کوچک‌تر به استان یا ایالت، مرکز استان، شهرستان، مرکز شهرستان، شهر، بخش، مرکز بخش، دهستان، مرکز دهستان و روستا تقسیم می‌شوند. برخی کشورها در استان‌ها یا ایالت‌هایشان دارای حکومت یا فرمانداری مستقل هستند که اصطلاحاً به آنها حکومت خودمختار، ایالت خودگردان یا فرمانداری ایالتی گفته می‌شود.

تعداد کشورهای قاره آسیا ۴۶ کشور، تعداد کشورهای قاره آفریقا ۵۴ کشور، تعداد کشورهای قاره اروپا ۴۷ کشور، تعداد کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی ۲۷ کشور، تعداد کشورهای آمریکای جنوبی ۱۲ کشور، تعداد کشورهای قاره اقیانوسیه ۱۹ کشور و در مجموع ۲۰۵ کشور در دنیا وجود دارد.

مقالات مرتبط

فهرست کشورهای جهان