درخواست اصلاح

گشتاور

از دانشنامه ویکیدا

گشتاور یا مُمان نیرو (به انگلیسی: moment of force) در فیزیک به معنای نیرو یا نیروی چرخشی، عاملی است که باعث دَوَران یا چرخش جسم می‌شود، همان‌گونه که نیرو باعث حرکت جسم می‌شود. به عبارت دیگر، اثر گشتاور در حرکت چرخشی، مانند اثر نیرو در حرکت انتقالی است. گشتاور به بیان ساده یعنی نیرویی که سبب می شود تا شتاب زاویه ای بیشتر شود.

گشتاور در لاستیک خودرو
گشتاور در لاستیک خودرو

گشتاور در خودرو به معنای نیرویی است که باعث حرکت اجسام می‌شود. تعریف این کلمه در خودرو به زبان ساده یعنی نیرویی که باعث چرخش چرخ خودرو و حرکت آن می‌شود. عدد بالا گشتاور خودرو، حرکت آن در سربالایی و مکان پرشیب را آسان‌تر می‌کند. واحد اندازه‌گیری گشتاور در جهان نیوتن بر متر یا پوند بر فوت است.

گشتاور موتور به نیرویی گفته می شود که در اجسام دوران ایجاد می کند و میزان چرخش در دقیقه را مشخص می کند و واحد سنجش آن نیوتن متر می باشد. به طور کلی وقتی بعد از احتراق یا ورود جریان برق به موتور نیرو وارد می شود و سپس نیرو به پیستون برخورد می کند و میل لنگ را تحت تاثیر قرار می دهد و گشتاور تولید می شود.

روش احتساب

واحد های اندازه‌گیری عبارتند از نیوتون متر مربع برای محاسبه نیرو و یا پوند فوت است. این واحد های اندازه گیری که هر دو آن ها، از به حاصل ضرب طول در نیرو بدست می آیند. البته شایان ذکر است  که واحد گشتاور به طور معمول نیوتون برمتر در نظر گرفته می شود.

مثلا اگه یه الکتروموتور 30 کیلووات و 1420 دور داشته باشیم، گشتاور نامی اون با توجه به فرمول گشتاور به صورت زیر حساب میشه:

نیوتن‌متر 200 = 1420 / 30 × 9550 = گشتاور