درخواست اصلاح

بین‌الملل

از دانشنامه ویکیدا

بین‌المللی یا میان‌مردمی یا میان‌کشوری را به هر پدیده‌ای (مانند شرکت، سازمان یا زبان) اطلاق می‌کنند که بیش از یک کشور را در بر بگیرد. این واژه به معنای دخالت یا تعامل بین بیش از یک ملت و یا فراتر از مرزهای ملی است. به عنوان مثال، قانون بین‌المللی به قانونی اشاره دارد که در چندین کشور اجرایی شود و زبان بین‌المللی به زبانی گفته می‌شود که در بیش از یک کشور صحبت می‌شود.

ریشه واژه بین‌المللی

اصطلاح "بین‌المللی" نخستین بار توسط جرمی بنتام، فیلسوف، حقوقدان و اصلاح‌گر اجتماعی انگلیسی، در مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانون در سال‌های ۱۷۸۰ و ۱۷۸۹ به کار برده شد.