درخواست اصلاح

تئاتر

از دانشنامه ویکیدا

تئاتر یا نمایش از شاخه‌های هنر و در دسته هنرهای نمایشی قرارد داد. کلمه تئاتر (در انگلیسی Theatre و در فرانسوی: Théâtre) این کلمه در یونان به معنی چیزی است که به آن نگریسه می‌شود و در ابتدا به محل اجرای نمایش گفته می‌شد.سپس به صورت عمومی به این نوع از نمایش اتلاق شد.

صورتک خندان و صورتک غمگین؛ نماد تئاتر
صورتک خندان و صورتک غمگین؛ نماد تئاتر

تئاتر هنری است که طی آن یک نمایش به صورت زنده در مقابل چشمان تماشاگران به اجرا در می‌آید. تئاتر بر روی صحنه‌ای به نام "سن" اجرا می‌شود و توسط کارگردان هدایت می‌شود. یونان مهد تئاتر و نخستین کشوری است که این سبک از نمایش را ابداع کرده‌است. پس از آن کشورهایی نظیر ایتالیا نیز به عرصه تئاتر پا نهادند.

انواع تئاتر

تئاتر انواع مختلفی دارد:

تئاتر در ایران

اولین انواع تئاتر در ایران را می‌توان به تعزیه‌ و شبیه‌خوانی‌ نسبت داد. از این رو تئاتر در ایران پیشینه طولانی دارد.

نقالی و پرده‌خوانی را نیز می‌توان از انواع تئاتر در ایران نامید.