درخواست اصلاح

تدریس

از دانشنامه ویکیدا

تدریس یا آموزش به آن بخش از فعالیت‌های آموزشی که با حضور معلم در کلاس درس انجام می‌شود، گفته می‌شود. تدریس، بخشی از فرآیند آموزش و پرورش است که شامل مجموعه‌ای از رفتارهای منظم و از پیش برنامه‌ریزی شده است و هدف آن ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیری توسط معلم است.

در یک طرف خط تدریس، آموزش دهنده (کسی که اطلاعات را به کسی دیگر منتقل می‌کند) و در طرف دیگر آن، آموزش گیرنده (کسی که اطلاعات جدیدی را در خصوص مطالب گوناگون از کسی دریافت می‌کند) قرار دارد.

ویژگی‌ها

 • وجود گفت‌وگو بین معلم و دانش‌آموزان
 • فعالیت بر اساس اهداف مشخص و از پیش برنامه‌ریزی شده
 • طراحی مناسب با توجه به نیازها و توانایی‌ها
 • ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری

تدریس نوین

"هیچ ریاضی‌دانی اکتشافات شخصی خود را درک نکرده‌است مگر هنگامی که بتواند آن‌ها را به‌طور واضح و روشن برای دیگران شرح دهد." -ژوزف لوئی لاگرانژ

در دهه‌های اخیر، روش‌ها و الگوهای جدیدی برای تدریس معرفی شده‌اند که کارایی و بازدهی بیشتری نسبت به روش‌های سنتی دارند و تأثیر مثبتی بر تفکر و روحیهٔ دانش‌آموزان می‌گذارند. برخی از این روش‌های نوین عبارتند از:

 • یادگیری تفکر به شیوهٔ استقرایی: این روش شامل استفاده از مثال‌های خاص برای استنباط و استخراج اصول کلی است.
 • دریافت مفاهیم: تمرکز بر فهم و درک عمیق مفاهیم به جای حفظ کردن اطلاعات سطحی.
 • الگوی استقرایی کلمه-تصویر: ترکیب تصاویر و کلمات برای کمک به درک و یادگیری بهتر مفاهیم.
 • کاوشگری دانشی: تشویق دانش‌آموزان به پرسیدن سوالات و کاوش برای یافتن پاسخ‌ها.
 • آموزش مهارت‌های کاوشگری: پرورش مهارت‌های جستجو و تحقیق در دانش‌آموزان.
 • بدیعه‌پردازی: تشویق به خلاقیت و نوآوری در فرآیند یادگیری.
 • یادگیری از طریق عرضهٔ مطالب (پیش‌سازمان‌دهنده): استفاده از ابزارها و منابع مختلف برای تسهیل فرآیند یادگیری.
 • همکاری در یادگیری: تشویق به کار گروهی و تعامل بین دانش‌آموزان برای یادگیری بهتر.
 • بررسی ارزش‌ها (ایفای نقش و آموزش سیاست‌های عمومی): استفاده از روش‌های ایفای نقش و بحث برای درک بهتر ارزش‌ها و سیاست‌های عمومی.
 • تدریس غیرمستقیم: استفاده از روش‌های غیرمستقیم برای القای مفاهیم و اطلاعات.
 • توسعهٔ خودپندارهٔ مثبت: تقویت اعتماد به نفس و خودپندارهٔ مثبت در دانش‌آموزان.
 • یادگیری از طریق شبیه‌سازها: استفاده از شبیه‌سازها برای تمرین و تجربهٔ شرایط واقعی.

تدریس زبان خارجه

تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در تمامی کشورهای جهان رایج است. این زبان به عنوان زبان بین‌المللی تجارت، علم و فناوری و ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرد و آموزش آن در بسیاری از برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها قرار دارد.